nesrin yetkin

cetad başkanı profesör doktor. cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında uzman tapılası hatun kişi.