nevrotik kişilik bozukluğu

nevrotik, duygu bozukluğu yüzünden aşırı şefkat isteme, odaklanamama, güvensizlik, plan yapamama, düşmanca ve saldırgan tutumlar içinde olma, anormal seks davranışları, nefret, kin gibi kişiyi sağlıklı kişilerden ayıran tutum ve davranışlar sergileyen kişilerdir. bu davranışlar ise nevrotik bozukluklar olarak tanımlanır. nevrotik ve normal kişilik arasında belli bir ayırım çizgisi bulunmamaktadır.