null reference exception

bilgisayar dillerinde işaretçiler, ram'deki bir adrese işaret ederler(adresi tutarlar). eğer işaretçi deklare edilmiş, ama tanımlanmamışsa, ya da işaretçinin işaret ettiği adreste bir değere ulaşılamıyorsa işaretçinin değeri "null" olur. işte bu "null" değeri kodlarınızda kullanmaya kalkarsanız derleyici "null reference exception"(boş referans kural dışı durumu) hatası verir. yani "hiçbir şeye" ulaşmaya çalışıyorsunuzdur.
bilişim araçları ile tüm ilişkisi adres çubuğuna ayi yazıp otomatik tamamlama ile doldurulan form aracılığı ile sözlüğe giren, fb, twitter gibi sosyal mecralar ile yetinen bizler için fazlasıyla overrated 1 bilgi!
bana şöyle bir çağrışım yapmıştır:
sosyal bilimlerdeki araştırmalarda kullanılan hipotez modellerinden biridir null-hypothese.
istatistiksel olarak sıfır veya yokluk hipotezi olarak adlandırılır.