nümismatik

eski para (hem banknot hem sikke) ve madalyaların tarihi ve tanımıyla uğraşan bilim dalı. *
osmanlıcadaki adı "meskukat" imiş. *