ödediğimiz vergilerin her kuruşu zehir-zıkkım olsun

emperyalist batı'nın öğünmekte haklı olduğu konulardan birisi, "vergi demokrasisi"dir. vergi, üretip kazanan yurttaşın alın teridir; onun elinden zorla alınan bir değerdir.
bu değerin hesabını vermemek ve zikine göre harcamak, en büyük haksızlık ve ahlaksızlıklardan birisidir.
son yıllarda, akape hükümeti de, ne meclise ne de sayıştay'a hesap vermektedir. bakanlıklar ve ilgili taşra teşkilatı, müsteşarlıklar, genel müdürlükler,..vb. birimlerin bütçeleri artık kamunun, devletin veya halkın denetimi dışındadır. örtülü ödenek harcamaları son 3 yıldır rekorlar kırmaktadır.
bu durumda, ödediği vergileri devletine helal edebilen kişi ya bilgisizdir ya da hesap vermeyenler kadar hırsızdır!!