olayları başka taraflara çekmek

olayları başka tarafa çekiyorsanız ya iyi dinlemiyorsunuz ya da anlamak istediğinizi anlıyorsunuz demektir.