önemli

önemi olan önem taşıyan.
ön tarafı emilebilinen şey.