önolog

şarapla ve şarap yapımıyla ilgilenen kişidir.

önoloji de şarap ve şarap yapımıyla ilgilenen bilim dalıdır.