ooyyşş

herhangi bir olay, durum karşısında kendinden geçme durumunu anlatan ses, kelimedir.
versiyonlarıyla date platformlarında kullanan kişinin üzerine kusulası etkisine sahipken, sevgilinin nerede kullandığına bağlı sebep olacağı reaksiyon değişkenlik gösteren
ve en favori kullanım yeri olarak dibi düşme halini seçtiğim harf öbeği.