orgy camping

insanlardan, toplumdan ve şehirlerden uzaklaşıp doğa ile bütünleşmek isteyen bir grup insanın aynı zamanda birbiri ile de bütünleşmesi olayıdır.

kampçıların tercihlerine uygun olarak çadırda, ateş etrafında, akarsu içinde veya kıyısında, yüksek yüksek tepelerde veya vadilerin derin köşelerinde gerçekleştirilbilir.