oruç aruoba

felsefeci, akademisyen, filozof, şair

oruç aruoba, epistemoloji, etik, hume, kant, kierkegaard, nietzsche, marx, heidegger ve wittgenstein konuları üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir ve bu çalışmalarına günümüzde devam etmektedir.

aruoba bu çalışmaları arasında özellikle şiir sanatına yönelmiş ve heidegger'in şiire yaklaşımını; "ona göre insanın temel sözü şiirdir. çünkü insan yaşayan, dünyanın içinde olan, diğer insanlarla ilişkisini dil aracılığıyla kuran varlıktır. insanın bütün etkinliklerinde yer alan, içinde yaşadığı dil ile (tarihsel olarak da) içinde yaşadığı varoluş arasında kurduğu temel anlam ilişkisi, şiirde ortaya çıkar. insanın bilinen bütün tarihi boyunca çeşitli biçimlerde görülen “şiir” adı verilen dilsel kuruluşlar, bu temel ilişkiyi ortaya koymaya (dile getirmeye) çalışan insan yöneliminin ürünleridir. heidegger de buna ulaşmaya, (anlamlandırmaya, yorumlamaya) insanın dünya ile ve diğer insarlarla olan ilişkisini ilk biçimiyle yeniden kavramaya çalışır." sözleriyle açıklamıştır.
kaynak:wikipedia

kendi olarak sana gelen şiirini paylaşmak isterim.

kendi olarak, sana gelen
sana gereksinimi olmadan, seni isteyen
sensiz de olabilecekken, senin ile olmayı seçen
kendi olmasını, seninle olmaya bağlayan
o, işte..
bir nevi törkiş nietzsche. ısrarla bayinizden isteyiniz.