ötekinin ötekisi

kimse kimseyi ötekileştirmese keşke. ah, aynı gemide olduğumuzu bir anlayabilsek!
tecavüz mağduru bir çocuğun, büyüdüğünde tecavüzcü oluşu gibi sanki...
önce yaşa, sonra yaşat. ölüm üzerinden, nekrofilce yapılan siyasetler yüzünden bence böyle oluyor.
ötekinin, ötekileştirilmişin de, bir ötekine, ötekileştirdiğine neden ihtiyacı olsun?
ötekileştireni, ısrarla yaptığının yanlış olduğuna ikna etmek varken... tuzağa düşmektir bu.

(bkz: ötekileştirilenlerin ötekileştirme yapması)