ötem beri geldi

ekmeğinden hamam böceği çıkan kadının muhtemelen kendi kendine ürettiği bir deyiş beni gerçekten çok etkiledi. 0.46