output

işletmecilik biliminde, bir açık sistemin (işletmenin), dışarıdan aldığı girdileri kullanarak ortaya çıkardığı ürüne verilen addır.
her işletmenin ürettiği mal veya hizmet, onun çıktısıdır.