öz saygı

genetik miras, kişilik, yaşamsal deneyimler, sağlık durumu, düşünce yapısı, sosyal ve ekonomik koşullar, çevresel faktörler, kıyaslama / kıyaslanma, ayrımcılık gibi alt başlıkların birebir etkilediği kişinin kendine değer verme skalası. zaman içinde değişiklik gösterebilir, geliştirilebilir ya da kaybedilebilir.