parasızlık

kişinin çalıştığı halde işyerinden hakkını alamaması ve karamsar hale düşmesini tetikleyen baş unsur.*
şahsın parasının olmaması durumunu genelleyen sözcük.