paraya kıymak

gereken yerde para harcamaktan kaçınmamak.