patronun yeğeni

geneli nefret edilesi karakter ve huya sahiptir.