payanda

farsça "peyende"den gelik... *
tam karşılığı, "destek"tir. *

"birisinin bir eylemine payanda olmak" biçiminde sıkça kullanılır...