pazar hemşin

güzel bir karmate parçası. horon çekme isteği yaratan kemençeyi içinde fazlasıyla barındıran parça...