pdy

paralel devlet yapılanmasının kısaltılmış hali