peygamber

tanrı tarafından bir dini veya dini ögretiyi yaymakla görevlendirildiğine inanılan kişidir. inananlar peygamberlerin yaratıcıdan bir vahiy yoluyla alınan bir mesajla geldiğine inanırlar. peygamberler ayrıca dini terminolojide ayet, işaret veya mucize denilen doğa üstü güç veya olayların kendilerine atfedildiği mitolojik veya yarı mitolojik insanlardır. *

yukarıdaki tanıma ilaveten , inanışta önemli kişilerin * peygamber sayıldığı görülmüştür.

sözlükte bu zamana kadar entry girilmemesi manidardır*.
3 Entry Daha