piyade

yaya olarak savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf.