portekiz

güneybatı avrupa'da, iber yarımdası'ndaki iki ülkeden biri.

dili ayrı (bkz: portekizce), müziği ayrı (bkz: fado), başkenti ayrı (bkz: lizbon) güzel.