precum

halk arasında zevk suyu olarak da bilinen mezi'nin anglo-sakson karşılığı.