psikoseksüel gelişim

freud amcamızın kusursuz icadıdır. bireyin kişiliğinin çocukluk yıllarındaki çevresi ile etkileşimi ile oluştuğunu belirtmektedir. aynı zamanda 0-6 yaş arasını dikkate almaktadır. bireyin ihtiyaçlarına, ihtiyaçlarının karşılanmasına, ihtiyaçlarının neler olduğuna ve çevresine odaklanmaktadır. ihtiyaçların nasıl karşılandığı gibi düzeyi de önemlidir. 5 evre ile açıklanabiliyor:

1- oral dönem: 0-1 yaş arasıdır. ağız yoluyla hazzı vurgular.
2- anal dönem: 1-3 yaş arasıdır. tutma-bırakma evresidir. tuvalet eğitimini kapsar.
3- fallik dönem: 3-6 yaş arasıdır. cinsiyet ve kimlik ayrımının yanında sosyal rolleri de kapsar.
4- gizil dönem: 7-12 yaş arasıdır. sosyal rollerin yanında kişinin sosyalleşmesi ve çevresi ile etkileşimi vardır. aynı zamanda ilkokul dönemidir.
5- genital dönem: 12-18 yaş arasıdır. ergenlik dönemini içerir. bunun yanında vücuttaki fiziksel değişimleri içerir.