psikoseksüel gelişim

freud amcamızın kusursuz icadıdır. bireyin kişiliğinin çocukluk yıllarındaki çevresi ile etkileşimi ile oluştuğunu belirtmektedir. aynı zamanda 0-6 yaş arasını dikkate almaktadır. bireyin ihtiyaçlarına, ihtiyaçlarının karşılanmasına, ihtiyaçlarının neler olduğuna ve çevresine odaklanmaktadır. ihtiyaçların nasıl karşılandığı gibi düzeyi de önemlidir. 5 evre ile açıklanabiliyor:

1- oral dönem: 0-1 yaş arasıdır. ağız yoluyla hazzı vurgular.
2- anal dönem: 1-3 yaş arasıdır. tutma-bırakma evresidir. tuvalet eğitimini kapsar.
3- fallik dönem: 3-6 yaş arasıdır. cinsiyet ve kimlik ayrımının yanında sosyal rolleri de kapsar.
4- gizil dönem: 7-12 yaş arasıdır. sosyal rollerin yanında kişinin sosyalleşmesi ve çevresi ile etkileşimi vardır. aynı zamanda ilkokul dönemidir.
5- genital dönem: 12-18 yaş arasıdır. ergenlik dönemini içerir. bunun yanında vücuttaki fiziksel değişimleri içerir.
fallik dönemde cinsel kimlik gelişiminin temelini oluşturan bazı kurallar ve geçişler heteroseksist yapının çocuk üzerindeki bir yansıması mıdır diye beni düşündüren gelişim kuramı.