rab

kur'andaki birçok temel islami terim habeşçe, kıptice, aramice veya ibranice kökenlidir.
bu tür sözcüklerin arapçaya girişleri, islamiyetten önce de gerçekleşmiş, fakat, böyle kilit kavramların girişi kur'anla birlikte olmuştur.

rab, öz ibranice bir sözcüktür. ibranice'de telaffuzu " rabbi" biçiminde olup din alimi, öğretmen ve efendi anlamlarındadır ( adonay gibi).
tevrat'taki haliyle rab/rabbi, yehova adı yerine kullanılmıştır. tanrıyı/yaratıcıyı ifade eder.

kaynak: turan dursun