rap

"rhytm and poem" (ritim ve şiir ya da ritmik şiir) veya "rhytmic african poetry" (ritmik afrika şiiri).