rivayet

en basit tanımıyla, bir başkasından duyarak bir sözü aktarma.