rubai

divan edebiyatı nazım biçimidir.
dört dizeden oluşan divan edebiyatı nazım biçimidir. rubai denilince akla gelen ilk isim ömer hayyam'dır.