ruh hastası

klinik ve hukuk bilimi açısından psişik-akıl zaafiyeti yahut ruhsal meleke noksanlığı hasebiyle sağlıklı insan olmadığı kayıt altına alınmış hasta kişisi.

toplum önelinde daha çok hakaretamiz sıfat olarak ruh hastası terimi, hastaya olan bakıç açısının "bunu da böyle kabul edeceğiz artık, yapacak bir şey yok" ifade şeklinde en basit tanımıdır. ne var ki sevgili ruh hastaları ondan kaçıp kurtulmak için kenara saklansanız hatta karşısına çıkmasanız dahi gelir ve bir şekilde bulur.

mücadele yöntemi: ruh hastasına uymamak tavsiye dilendir. klinik gözleme tabi tutulanları toplum içindekilerden daha zararsızdır.

kişisel önerim: uymayın, uğraşmayın, ilgilenmeyin, yokmuş gibi davranın lakin sizden hoşlanmadığını hissettiğiniz hastalara karşı yokmuş gibi davranarak; mücadeleye sürükleyin, çıldırtın, ilgisizlikten piçe çevirin ve yarattığınız canavarın karşısına geçip sigara yakıp izleyin. bu dünya üzerinde tatmin seviyesine nadir rastlanan sosyal bir orgazm anıdır.
her insanın içinde olup bazılarında gün yüzüne çıkan durum.