ruhun okşanması

duyguların tatmin edilmesi durumudur. heyecan veren duygu.
ghost filmindeki sahneler