rum

roma imparatorluğu mensubu kişi, rumeli'ye (roma ülkesi - eskiden başta anadolu olmak üzere / " asia minor" balkanlar'ın batı sınırına kadar olan kısmındaki bizans toprakları için kullanılırdı bu terim - sadece günümüz rumeli'si için değil) yerleşmiş kişi (rumi)... osmanlı imparatorluğu da aynı kaynaktan kullanmıştır rum sözcüğünü tıpkı selçuklular ve araplar gibi.
latin kökenli roma'nın, ikiye bölünmesinden sonra, doğu roma'nın yani bizans'ın hızla latin kimliğinden helen / yunan / grek kimliğine büründüğünü görürüz.
hristiyanlık bizans'ta resmi din olduktan sonra, ortodoks kimliğin inşası ile bu rumlaşma hadisesi artmıştır. günümüzde yunan / yunanlı terimleriyle karıştırılmakta, aynı anlamda kullanılmaktadır yanlış olarak. oysa rumca ile yunanca arasında bile çok fark vardır!
osmanlı sultanları, aynı zamanda rum yani roma sultanlarıdır, imparatorlarıdır ve bu kendi uzun ünvanlarında açıkça belirtilmiştir.
roma imparatorluğunun arapçadaki söylenişi olan "rum" sözünden gelir.
anadolu, diyar'ül rum'dur.
çünkü, çok uzun bir süre roma toprağı olarak kalmıştır.
anadolu'da yaşayanlara da eskiden rum denilirdi.
günümüzde, sadece kıbrıs'ın yunan kökenli olduğu iddia edilen halkı için kullanılıyor.
bir de, yine bazıları tarafından, küfür amaçlı kullanılan bir sıfat.