sabah üşengeçliği

altına işeme düzeyine gelene kadar yataktan çıkmama durumudur