şahmerdan

- farsça bir isim tamlaması: şah-ı merdan. mertlerin şahı.
- eski dönemlerde kalelerin fethinde kullanılan büyük ahşap veya demirden yapılmış tekerlekli tokmak.