şakirtlerin ayırt edici özellikleri

ellerinden düşmeyen o siyah üstten tutmalı içine risalei nurun her boyutunun sığdırılabildiği minik çanta da belirleyici özellikler arasında en birincilerdendir.