saltanatın kaldırılması

- 19. yüzyıldan itibaren ivmelenen osmanlı aydınlanmasının en önemli ürünlerindendir.
- mutlakiyetten meşrutiyete evrilmek için çırpınan 4 neslin emeklerinin sonucudur.
- padişahlık rejimine karşı mücadele eden jön türklerin, ittihat ve terakkinin ve son aşamada kemalist kadronun başarısıdır.
- anadolu'nun kadim mirasına yakışan bir adım olup, cumhuriyete geçişi sağlamıştır.