şaşırmak

hayretler içinde kalmaktır. bir süre düşünme yetiniz yok olabilir, ağızın açılması normaldir.
bireyin ağzından ' hıaaanğnannııısk*mmm' sözünün duyulabildiği şok durumu