savant sendromu

otizm başta olmak üzere zihinsel ve gelişimsel anlamda engellere sahip olan bireylerde, bu engellerle zıtlık gösterecek boyutta şaşırtıcı matematik, müzik gibi yeteneklerin açığa çıktığı sendromdur.