şebbiha

beşer esadın gayri resmi örgütü.bir çok katliamın sorumlusu arapça da hayalet manasına gelir.