seçkin

benzerleri arasında niteliklerinin üstünlüğüyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mütena, elit anlamlarına gelen sözcük.

örnek cümle : keremce, verdiği ukdelerle göze batan seçkin bir sözlük yazarıdır.