şehirlerin efendisi

hiç tartışmasız ve şüphesiz, istanbul'dur...
belki, (1950'lerden itibaren sağ partilerin yönetiminde) yaşadığı tecavüzler ve yağmalar nedeniyle, şehir olma vasfını kaybedip cehennemleşme sürecine girmiştir.
fakat, en eski ve köklü uygarlık merkezlerinden biri olma vasfını yitirmemiştir. o yüzden, bu sıfatı hakedendir.