seks-avantür

seks macerasının ingilizce - fransızca tercümesine karşılık gelen kelime.

(bkz: parçala behçet)