sen bana bir şey mi ima ediyorsun

aslında bal gibi söylenmek istenen şey anlaşılmasına rağmen çemkirmeye giriş sözü olarak söylenebilir