sentor

yunan mitolojisindeki, yarı beygir-yarı insan yapılı karakterdir.
dante'nin infernosunda ** birçoğunun zebani olarak görev aldığını görürüz.