şeref

başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur