sessizlik tepesi

iran'da ilk dönem zerdüştlük inancında ölülerin götürüldüğü dağ zirvesine tekabül eden yer. bu inançta ateş, su, toprak ve havanın kirletilmesi yasak olduğu için ölüler gömülmemiş ve yakılmamıştır. akbabalar ve diğer yırtıcı kuşlar tarafından yenmesi için sessizlik tepesi adı verilen yırtıcı kuşlardan başka yırtıcıların giremediği sessizlik tepesi isimli yapılara götürülürdü. çevresi kale surlarını andıran bu tepelerin ortasında çukur bulunur, ölüden geriye kalan kemikler buraya atılırdı.

iran'a islami akınların başlaması ve bölgenin islamiyete geçmesi ile zerdüştlüğe özendirdiği gerekçesi ile sessizlik tepeleri kapatılmış, zerdüştlüğe aykırı şekilde ölülerin gömülmesi zorunluluğu getirilmiştir. sessizlik tepeleri günümüzde turistik geziler için gidilen yerlere dönüşmüş, pek çok tepeye yapılış amacına aykırı şekilde merdivenler yapılarak tamamen mimarisi bozulmuştur.