sigortacı

sigorta işleriyle uğraşan
sigortacılarla iş yapanın sigortasını attıran meslek grubu