sınır tanımamak

uçlarda dolaşmaktan hoşlanan gözüpek insanların halet-i ruhiyesini tanımlayan söz öbeği.

(bkz: ukde vermekte sınır tanımamak)
(bkz: keremce)