sıradan

ismin ''-den'' hâli olarak düşünürsek hem oturma yeri hem de düzen anlamına gelen sıra kelimesinin tümleç hali.